opcja1

     Login:   Hasło:  Pamiętaj mnie       |

Złoty jubileusz 50 - lecia istnienia sekcji badmintona MKS "Stal" Nowa Dęba
Napisane przez admin 22/11/2017 16:40     0 komentarzy ·   Bookmark and Share 896 czytań

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


Grand Prix Nowej Dęby Żaków, Młodzików Młodszych i Juniorów Młodszych w badmintonie z okazji Jubileuszu 50 – lecia istnienia sekcji badmintona w środowisku Nowej Dęby

POD PATRONATEM HONOROWYM

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA


plakkat mlodzik.jpg

1.Organizator:

Miejski Klub Sportowy „Stal” Nowa Dęba

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

Podkarpacki Związek Badmintona

2. Cel:

- uczczenie Jubileuszu 50 – lecia istnienia sekcji badmintona w środowisku Nowej Dęby;

- promocja i popularyzacja badmintona w środowisku lokalnym jako formy aktywnego wypoczynku;

- integracja środowiska badmintonowego;

- popularyzowanie i upowszechnianie rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Nowej Dęby;

- propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport takich jak: rywalizacja w duchu zasady: fair play w sporcie, tolerancja, sprawność, kondycja i zdrowie;

- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach.

3. Warunki uczestnictwa

-posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia;
-posiadanie sprzętu sportowego do badmintona;
-posiadanie odpowiedniego wieku;
-uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

– wszyscy chętni spełniający kryteria podanych kategorii (żaki, młodzicy młodsi i juniorzy młodsi), zawody mają charakter otwarty i nie ograniczają się jedynie do mieszkańców Nowej Dęby.

4. System rozgrywek / rodzaje gier:

W kategorii żaków tylko:gry pojedyncze.

W kategorii młodzików młodszych i juniorów młodszych gry: pojedyncze, podwójne i mieszane.

Systemy gier pojedynczych w młodzikach młodszych i juniorach młodszych: trójkowy grupowo – pucharowy.

System gier podwójnych i mieszanych: pucharowy.

5. Termin i program zawodów:  03.12.2017r. – niedziela.

Uroczyste otwarcie godzina 8.45.

Rozpoczęcie gier o godzinie 9:00.

6. Organizator MKS „Stal” Nowa Dęba

Osoby udzielające informacji:

Adam Bunio – telefon: 602 861 014, e-mail: stalnowadeba@gmail.com

Mateusz Czachor  – telefon: 609 200 095

7. Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo - Sportowa Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ul. Kościuszki 101.

8. Turniej zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych do dwóch wygranych setów do 21 punktów w kategorii młodzików młodszych i juniorów młodszych oraz do dwóch wygranych setów do 15 punktów w kategorii żaków.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzega sobie możliwość zmiany systemu liczenia np. do 3 wygranych setów do 11 punktów.

9.Termin zgłoszeń:

Ostateczne zgłoszenia przyjmowane będą tylko e-mailem do:  29 listopada 2017 roku (środa) do godziny 20.00.

Zgłoszenia z podaniem właściwej kategorii należy kierować na adres e-mailowy sędziego głównego.

Zgłoszenia będą systematycznie publikowane na stronie Podkarpackiego Związku Badmintona: www.badminton-rz.pl

oraz na:Witryna internetowa:www.tournamentsoftware.com

10. Sprzęt sportowy:

Lotki sztuczne  – zapewnia organizator oraz rakiety w razie potrzeby.

Pozostały sprzęt sportowy zapewniają sobie uczestnicy we własnym zakresie.

11. Organizatornie ubezpiecza startujących zawodników.

Obowiązują przepisy gry i Regulamin Sportowy PZBad. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator zawodów.

12. Zwycięzcyposzczególnych kategorii otrzymują tytuł Indywidualnego Mistrza Nowej Dęby Żaków, Młodzików Młodszych i Juniorów Młodszych w badmintonie.

13. Nagrody:

Za miejsca: 1, 2, 3 – 4 : dyplomy, puchary za miejsca 1 i 2.

14. Informacja: w trakcie trwania turnieju będzie czynna kawiarenka, w której będzie można skorzystać z herbaty, kawy, napojów chłodzących, kanapek, ciasta, itp.

15. Postanowienia końcowe: we wszystkich innych kwestiach nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje organizator  i sędzia główny zawodów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


Grand Prix Nowej Dęby Amatorów i Weteranów w badmintonie z okazji Jubileuszu 50 – lecia istnienia sekcji badmintona w środowisku Nowej Dęby

POD PATRONATEM HONOROWYM

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

 

 

plakat wet-amat.jpg

1.Organizator:

Miejski Klub Sportowy „Stal” Nowa Dęba

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

Podkarpacki Związek Badmintona

2. Cel:

- uczczenie Jubileuszu 50 – lecia istnienia sekcji badmintona w środowisku Nowej Dęby;

- promocja i popularyzacja badmintona w środowisku lokalnym jako formy aktywnego wypoczynku;

- integracja środowiska badmintonowego;

- popularyzowanie i upowszechnianie rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Nowej Dęby;

- propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport takich jak: rywalizacja w duchu zasady: fair play w sporcie, tolerancja, sprawność, kondycja i zdrowie;

- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach.

3. Uczestnictwo – wszyscy chętni spełniający kryteria podanych kategorii, zawody mają charakter otwarty i nie ograniczają się jedynie do mieszkańców Nowej Dęby.

Zawodnik może występować w singlu tylko w swojej kategorii wiekowej (minimum 3 zawodników lub zawodniczki), jeżeli spełnia podane wyżej kryteria wiekowe oraz w grze podwójnej.

Jeżeli w danej kategorii wiekowej nie zgłosi się minimum 3 zawodników, zawodnicy już zgłoszeni automatycznie grają w kategorii niższej.

Weterani – zawodniczki i zawodnicy, którzy posiadali i nadal posiadają licencje PZBad, czynnie uprawiali i uprawiają badminton oraz nadal uczestniczą w turniejach.

Amatorzy – zawodniczki i zawodnicy, którzy nigdy nie posiadali licencji PZBad, nie uprawiali czynnie badmintona, nie grali i nie grają czynnie w żadnych turniejach.

UWAGA:

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzega sobie możliwość ostatecznej weryfikacji zgłoszeń w kategorii amatorów.

4. Termin i program zawodów: 02.12.2017r. – sobota.

Uroczyste otwarcie godzina8.45.

Rozpoczęcie gier o godzinie9:00.

Zakończenie i dekoracja zwycięzców – ok. godz. 19.30.

Uroczysty bankiet, spotkanie po latach – Hotel „Szypowski” Strefa – ok. godz. 21.00

5. Organizator MKS „Stal” Nowa Dęba

Osoby udzielające informacji:

Adam Bunio – telefon: 602 861 014, e-mail: stalnowadeba@gmail.com

Mateusz Czachor  – telefon: 609 200 095

6. Miejsce: Hala Widowiskowo - Sportowa Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ul. Kościuszki 101.

7. Kategorie wiekowe:

Gry pojedyncze:

AMATORZY:

A1) wiek: + 20 lat;

A2) wiek: + 30 lat;

A3) wiek: + 40 lat;

A4) wiek: + 50 lat.

WETERANI:

W1) wiek: + 20 lat;

W2) wiek: + 30 lat;

W3) wiek: + 40 lat;

W4) wiek: + 50 lat.

K) KOBIETY: formuła „Open”, wiek powyżej 20 lat.

Gry podwójne:

Kategorie wiekowe:do 45 lat i powyżej 45 lat

w formule open (amatorzy i weterani razem), czyli razem deble i mixty, jeżeli takie się zgłoszą.

8. Turniejplanowo zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych i podwójnych do dwóchwygranych setów do 21 punktów.

UWAGA:

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym, zastrzega sobie możliwość rozgrywania meczy do 3 lub 2 zwycięstw setowych – sety do 11 pkt. w przypadku zgłoszenia się dużej liczby zawodników.

9. System rozgrywek: grupowo - pucharowy. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników – system pucharowy.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym dopuszcza zmianę systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.

10. Aby dana kategoriawiekowa została rozegrana, musi być zgłoszone do niej co najmniej 3 zawodników, 3 zawodniczki  i 3 pary deblowe.

Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń pod kątem prezentowanych umiejętności oraz kategorii wiekowej, na podstawie wcześniej rozegranych turniejów amatorów i weteranów w województwie.

Rozstawienie zawodników i zawodniczek w grach pojedynczych i podwójnych na podstawie listy klasyfikacyjnej PZBad oraz na podstawie wyników z rozegranych turniejów wojewódzkich i regionalnych amatorów i weteranów.

11.Termin zgłoszeń:

Ostateczne zgłoszenia przyjmowane będą tylko e-mailem do: 29 listopada 2017 roku (środa) do godziny 20.00.

Zgłoszenia z podaniem właściwej kategorii należy kierować na adres e-mailowySędziego Głównego.

Zgłoszenia będą systematycznie publikowane na stronie Podkarpackiego Związku Badmintona: www.badminton-rz.pl

oraz na: witryna internetowa sekcji badmintona MKS „Stal” Nowa Dęba:www.tournamentsoftware.com

12. Sprzęt sportowy:

Lotki sztuczne – zapewnia organizator oraz rakiety w razie potrzeby.

Pozostały sprzęt sportowy zapewniają sobie uczestnicy we własnym zakresie.

13. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Polecamy:Hotel: “Hotel Szypowski Strefa”

Kontakt:

Hotel Szypowski Strefa

39-460 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1

Recepcja:

tel. 695 990 187

Restauracja:

tel. 501 955 829

e-mail:

hotelstrefa@hotelszypowski.pl

Hotel: “Hotel Szypowski Strefa” ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dębawww.hotelszypowski.pl Recepcja 24h  tel.  kom. 695 990 187rezerwacja@hotelszypowski.pl( odległość od hali ok. 200 m ).

· rezerwacja:na hasło „turniej badmintona ”cena 105 zł osobodoba (w cenę wliczone: nocleg, śniadanie, obiad i kolacja) - rezerwacja we własnym zakresie przez uczestników.

· Rezerwację prosimy potwierdzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2017r.

· Brak potwierdzenia noclegów w terminie będzie traktowane jako rezygnacja.

 

Lub we własnym zakresie, lokale gastronomiczne i hotele na terenie Miasta i Gminy Nowej Dęby.

14. Organizatornie ubezpiecza startujących zawodników.

Obowiązują przepisy gry i Regulamin Sportowy PZBad. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator zawodów.

15. Uczestnicy składają oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własną odpowiedzialność za stan zdrowia lub przedstawiają zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych.

16. Tytuły: zwycięzcyposzczególnych kategorii otrzymują tytuł Indywidualnego Mistrza Nowej Dęby Amatorów i Weteranów w badmintonie.

17. Nagrody:

Za miejsca: 1, 2,3 – 4 : dyplomy, puchary za miejsca 1 i 2.

18. Wpisowe:20 złod każdej gry od danego zawodnika lub zawodniczki.

W trakcie trwania turnieju będzie czynna kawiarenka, w której będzie można skorzystać odpłatnie z herbaty, kawy, napojów chłodzących, kanapek, ciasta, itp.

19. Postanowienia końcowe: we wszystkich innych kwestiach nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje organizator  i sędzia główny zawodów.

20. Sędzia główny zawodów:

Pan Robert Karnasiewicz z Mielca: nr tel. kom. 696 026 314.

E – mail:karnasiewicz@poczta.fm

lub

E – mail:r.karnasiewicz@gmail.com

Serdecznie zapraszamy !!!


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Samorzšdowy Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie Gmina Nowa Dęba


DEZAMET
DREBUD Profund Sp. z o.o.Wszelkie prawa zastrzeżone przez StalNowaDeba.pl | Projekt: Konfis | 6,243,570 Unikalnych wizyt
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.